logo vek-wik gymnastiekvereniging

Jubilarissen en ereleden

Jubilarissen
Vek-Wik heeft een rijke historie. Veel leden zijn al vele jaren lid van de vereniging. De ledenadministratie houdt bij wie een jubileum te vieren heeft. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de jubilarissen met een lidmaatschap van 25 jaar, 40 jaar of langer in het zonnetje gezet. Zij krijgen een KNGU bondsspeld en een bloemetje.

Ereleden
Vek-Wik heeft vijf ereleden. Omdat ze zoveel voor de vereniging hebben betekend, heeft het bestuur ze voorgedragen als erelid. De algemene ledenvergadering heeft hiermee ingestemd.

Jolande Knip erelidFranske van Reeuwijk erelidJannet Edel erelid

v.l.n.r. Jolande Knip, Franske van Reeuwijk, Jannet Edel.
Binnenkort hier ook de foto's van Karin Bos en Gré Hoogland.

Jolande Knip (speldje ontvangen voor 60 jaar lidmaatschap) heeft vroeger zelf geturnd, was enkele jaren trainster en is later nog lange tijd secretaris geweest.
Franske van Reeuwijk (speldje ontvangen voor 25 jaar lidmaatschap) heeft gejureerd en is 17 jaar penningmeester geweest.
Jannet Edel (speldje ontvangen voor 40 jaar lidmaatschap) was 25 jaar algemeen bestuurslid en is nog steeds actief als vrijwilliger bij verschillende activiteiten.
Gré Hoogland (speldje ontvangen voor 40 jaar lidmaatschap) en Karin Bos werden in 2017 erelid. In 2016 kregen ze beiden de zilveren speld van burgemeester Baas voor hun vele jaren vrijwillerswerk. Gré helpt al ruim 40 jaar en Karin ruim 35 jaar.

logo leergeld1

“SponsorKliks,

Contact

Gymnastiekvereniging VEK-WIK
Enkhuizen
Contact opnemen

vekwik logo